Behandelingen

Ergotherapie is niet zozeer diagnose gebonden. Een ergotherapeut kijkt vooral naar de gevolgen van een aandoening op het dagelijks functioneren. Maar om u toch een indruk te geven over wat ergotherapie kan betekenen vindt u hieronder enkele voorbeelden bij verschillende diagnosegroepen.

 

Neurologische aandoeningen
Bij neurologische aandoeningen kunt u bijvoorbeeld denken aan een beroerte, Multiple Sclerose(MS), Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) en de Ziekte van Parkinson.
Ergotherapie bij neurologische aandoeningen kan gericht zijn op het weer zelfstandig kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten, het trainen van/leren omgaan met een beperkte handfunctie, het leren compenseren van cognitieve problemen, advies over het vinden van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, advies over het gebruik van eventuele hulpmiddelen en aanpassingen, leren om op een scootmobiel of driewielfiets te rijden of het geven van advies aan mantelzorgers.

Cognitieve revalidatie
Door een hersenbloeding, herseninfarct, ongeluk of een andere neurologische aandoening kan hersenletsel ontstaan. Mensen met hersenletsel kunnen naast lichamelijke klachten te maken krijgen met klachten op het gebied van het voelen en denken (cognitieve problemen). Vaak zijn deze gevolgen niet direct zichtbaar. Pas later, als mensen de draad weer oppakken na een periode van lichamelijke revalidatie worden deze gevolgen steeds duidelijker. Voorbeelden kunnen zijn verstrooidheid, snel moe zijn, vergeetachtigheid en prikkelbaarheid. Het zijn problemen die een grote druk kunnen leggen op het dagelijkse functioneren en vaak levert het frustratie en onzekerheid op. Waarom gaat het niet meer zoals vroeger?
Cognitieve revalidatie richt zich op het herwinnen van deze cognitieve vaardigheden, die ten gevolge van hersenletsel beperkt, verandert of verdwenen zijn. De ergotherapie is er op gericht dat u weer zo goed mogelijk kan functioneren in de maatschappij. De behandeling is gericht op:

 • Informatie geven over de werking van de hersenen en het hersenletsel in relatie tot de dagelijkse activiteiten die anders verlopen dan voorheen.
 • Oefenen van de cognitieve vaardigheden om te zien of deze vaardigheden kunnen verbeteren.
 • Aanleren van compensatiestrategieën voor de stoornissen die niet meer herstellen.
 • Leren toepassen van compensatiestrategieën/externe hulpmiddelen tijdens dagelijkse activiteiten.

Artrose en reumatische aandoeningen
Bij reumatische aandoeningen kunt u bijvoorbeeld denken aan reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew of artritis psoriatica.
Ergotherapie bij reumatische aandoeningen is vaak gericht op het leren toepassen van gewricht beschermende principes tijdens de dagelijkse activiteiten. Dit betekent dat u leert op welke manier u uw gewrichten het beste kunt gebruiken om toename van klachten te voorkomen. Wanneer nodig wordt advies gegeven over hulpmiddelen en/of spalkbeleid en kunnen de hulpmiddelen binnen de praktijk worden uitgeprobeerd.
Naast de gewricht beschermende principes wordt er ook gekeken naar de verdeling van activiteiten gedurende de dag en kunnen er spierversterkende oefeningen worden meegegeven als huiswerk.

Vermoeidheidsklachten
Bij vermoeidheidsklachten kunt u bijvoorbeeld denken aan vermoeidheid bij overbelasting of chronische vermoeidheidsklachten, maar ook vermoeidheid die ontstaat bij andere aandoeningen zoals bij MS, na kanker of bij reumatische aandoeningen.
Ergotherapie bij vermoeidheidsklachten is er op gericht om een goede balans te vinden tussen uw belasting en belastbaarheid. Oftewel hetgeen wat u doet op een dag en wat uw lichaam aan kan op een dag. Door middel van de ‘activiteitenweger’ wordt dit uitgebreid
in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt op welke manier u uw dagelijkse activiteiten weer kan gaan opbouwen/uitvoeren.

Chronische pijn klachten
Er is sprake van chronische pijn wanneer klachten langer dan 6 maanden aanhouden.
De ergotherapie binnen de praktijk bij chronische pijn gaat in samenwerking met de psychosomatisch fysiotherapie.
De ergotherapeutische behandeling is vaak gericht op het geleidelijk aan opbouwen van de dagelijkse activiteiten ondanks de pijnklachten.

Ouderdom
Soms ontstaan er door het ouder worden op zich problemen in uw dagelijks functioneren. Ergotherapie bij ouderen kan gericht zijn op het zelfstandig thuis kunnen blijven functioneren. Een ergotherapeut geeft advies over het feit of zelfstandig thuis wonen haalbaar is en of er eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn.

Samengevat kunt u bij de ergotherapie terecht voor:

 • Observatie, training & advies op het gebied van alle dagelijkse activiteiten.
 • Functionele arm– en handfunctietraining.
 • Advies en hulp bij de aanvraag van hulpmiddelen en (woning)aanpassingen.
 • Advies omtrent belasting en belastbaarheid.
 • Advies en training omtrent verplaatsen.
 • Advies omtrent dagbesteding.
 • Advies op het gebied van gewricht beschermende principes.
 • Advies en instructie aan mantelzorgers.
 • Scootmobiel- of elektrische rolstoeltraining.
 • Werkplekonderzoek en –advies.