Wat is ergotherapie

Ergotherapie is gericht op uw dagelijks handelen. Een ergotherapeut kan u helpen om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. Centraal staat een praktische aanpak van activiteiten die voor u belangrijk zijn en problemen opleveren. Hierbij kunt u denken aan problemen op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke werkzaamheden, vervoer en het uitoefenen van werk en hobby’s.

 

Voor wie is ergotherapie?
Ergotherapie is er voor iedereen die zijn normale dagelijkse activiteiten niet meer naar tevredenheid kan uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte, trauma, over- of onder belasting of door het ouder worden op zich.

Hoe gaat een ergotherapeut te werk?
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt samen met u een inventarisatie gemaakt van de problemen die u in uw dagelijks handelen ervaart. Op basis hiervan wordt een behandelprogramma opgesteld. Tijdens de behandelingen wordt door middel van training, instructie of advies geprobeerd om uw problemen op te lossen of een zo optimaal mogelijke situatie te creëren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het opnieuw aanleren van een activiteit, het anders leren uitvoeren van een activiteit of het leren omgaan met hulpmiddelen.

U kunt bij ons ook terecht voor advies over hulpmiddelen en (woning) aanpassingen.

De behandelingen kunnen plaatsvinden in uw eigen woonomgeving, op de praktijk of, wanneer nodig, op uw werk.