Vergoeding

Handtherapie valt onder de ergotherapeutische behandeling en wordt als zodanig gedeclareerd. Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar hebben verzekerden recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Sommige verzekeraars hebben ergotherapie ook opgenomen in hun aanvullende verzekeringen bijvoorbeeld voor mantelzorg. Voor de precieze vergoeding dient u uw polis na te kijken.

Indien u de hand-ergotherapie behandeling zelf betaalt, dan gelden de volgende tarieven:

Behandeling hand-ergotherapie per 15 minuten        €16,50
Toeslag voor behandeling aan huis                          €25,00

Verwijzing
Vanaf 1 januari 2012 is de praktijk direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat er geen verwijsbrief meer nodig is van de (huis)arts voor een ergotherapeutische behandeling. Dit geldt voor alle verzekeringen, behalve het CZ. Wanneer u bij het CZ verzekerd bent blijft een verwijsbrief noodzakelijk.

Wanneer u een afspraak maakt zonder verwijsbrief dan zal de ergotherapeut vóór aanvang van de behandeling een screening doen. Dit is een kort gesprek waarin de indicatie en contra-indicaties voor de ergotherapeutische behandeling worden vastgesteld. Deze screening wordt teruggekoppeld aan uw huisarts.

Tijdig afmelden
Als u een afspraak maakt, reserveren wij tijd voor u. Daarom vragen wij u vriendelijk om tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te melden als u een afspraak niet kunt nakomen. Dit kan telefonisch via 06-14453725. Buiten de openingstijden kunt u zich afmelden via email op info@ergotherapie-vandonselaar.nl. Uiteraard kunt u ook op elk gewenst tijdstip een voicemail-bericht achterlaten.

Een gemiste afspraak zonder afmelding brengen wij gedeeltelijk in rekening. Deze rekening ontvangt u zelf en wordt niet betaald door uw zorgverzekering. Heeft u een geldige reden voor uw afwezigheid (ziekte of noodgeval) dan geldt bovenstaande uiteraard niet.